De oudervereniging bestaat uit een aantal ouders,vrijwillige medewerkers, die samen met de directie ideeën en projecten proberen uit te werken. Wij trachten om met het organiseren van activiteiten de school financieel en organisatorisch te ondersteunen met de uitstappen en extra materiaal.  

Wij zijn begaan met alle sociale aspecten van de ontwikkeling van de kinderen. Wij trachten bepaalde thema’s beter bespreekbaar te maken zoals bv: pesten, verkeersveiligheid, autisme,… Uiteraard staan zij hierbij open voor alle vragen en initiatieven. Bovendien kunnen zij ouders bij eventuele vragen of problemen in contact brengen met de juiste personen in de schoolorganisatie.

Bezoek zeker ook onze facebookpagina!