• Elke kleuter is een persoontje op zich: met eigen kunnen, kennen en voelen.
 • Er is aandacht voor de totale harmonische ontwikkeling van uw kleuter.
 • We werken met co-teaching in onze kleuterklassen:
 • minstens 2 juffen per leeftijdsgroep:
  • gedeelde verantwoordelijkheid, meerdere ‘ogen op onze rug’
  • klasgroep zit gedurende de dag opgedeeld in minstens 2 groepen, afhankelijk van de specifieke noden, interesses of niveau
  • variatie aan juffen zorgt voor: bredere uitwerking van thema’s, kleuters vinden sneller aansluiting bij een juf, interesse en kritisch denken zorgt voor alertheid bij het plannen en opstellen van activiteiten, kennis delen, durven nadenken over de onderwijspraktijk
  • terwijl 1 juf bezig is met een groepje kleuters, kan een andere juf mee genieten van het spelen met de kleuters: eten van zelfgemaakte ‘soep’ in het poppenhuis, samen een moeilijke puzzel maken, gezelschapsspelletjes spelen,….
  • één ‘kijk op een kleuter’ komt vanuit verschillende ooghoeken
  • we kunnen sneller inspelen op de noden van de kleuters: een lach en traan ontsnappen ons minder makkelijk.
  • de groep van de instappers en eerste kleuterklas kleuters zit, afhankelijk van hun noden, apart of gemengd. Een afzonderlijk kleuterblokje zorgt voor vele mogelijkheden naar gezamenlijke of aparte activiteiten en momenten.
 • verscheidenheid binnen de groep kleuters:
  • kleuters leren van en met elkaar
  • differentiatie is makkelijker te organiseren: kleuters dagen zichzelf en anderen uit
  • zelfstandigheid gaat vlotter
  • kans om zichzelf te mogen zijn en anderen te leren kennen en respecteren zoals ze zijn.
 • openheid in de klaslokalen:
  • er kunnen meerdere speel- en werkhoeken voorzien worden zodat het aanbod ruimer wordt
  • kleuters gaan op pad in de ruimte: er is voor iedereen wel een plekje! Van rustige hoek tot constructie-, beweeg-, denk- en knutselhoek. Regelmatig een andere invulling van bepaalde hoeken zorgt voor blijvende interesse.
 • extra’s in ons pakket:
  • een turnjuf voor de kleuterschool afzonderlijk
  • een juf die instaat voor het voorbereidend schrijven en de algemene ontwikkeling van de motoriek (bodymap)
  • zorgcoördinator specifiek voor de kleuters
  • jaarlijks grootouderfeest, mama- en papa dag (opgedeeld over de kleuterschool)
  • onze jongste kleuters komen ’s ochtends naar de klas, spelen en eten afzonderlijk. Enkel de middag- en namiddag speeltijd is met alle kleuters samen.
 • SAMEN maken we school: de kleuters, ouders, het kleuter- en zorgteam en directie zijn samen belangrijke schakels! Respect voor en naar elkaar werkt -> wij staan open voor vragen, opmerkingen of gewoon een praatje. Spring gerust binnen om te komen kijken, vragen te stellen of neem contact op met de directie of het secretariaat.