Praktische info2019-03-12T14:58:42+00:00

Algemene info

Buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Schellebel

Inschrijvingen

Indien u uw kind in onze school wil inschrijven, kunt u telefonisch of via mail een afspraak maken.

Indien uw kind zal opstarten in de instapklas (let op: op de instapdag nadat uw kind 2,5 jaar werd), kunt u het hele schooljaar door, na afspraak, inschrijven.

Indien u uw kind in een andere kleuterklas of leerjaar wil inschrijven, gelden volgende regels:

1/ kinderen van eenzelfde leefentiteit (broers en zussen) en kinderen van personeel kunnen inschrijven voor volgend schooljaar vóór 01 maart;

2/ andere kinderen kunnen vanaf 01 maart ingeschreven worden voor het volgende schooljaar.

Om uw kind te kunnen inschrijven, vragen wij u de ID kaart of ISI+ kaart van uw kind mee te brengen.

Pedagogisch project en schoolreglement

Under construction…

Oudervereniging

Wie zijn we?

Onze oudervereniging bestaat uit een groep gemotiveerde (groot-)ouders en helpende handen die wil helpen bouwen aan kwaliteitsvol onderwijs ten bate van alle kinderen door een actieve samenwerking met onze school.

Wat doen we?

Samen met de directie en leerkrachten (die hun team vertegenwoordigen) zitten wij maandelijks een keertje samen en proberen wij ideeën en projecten uit te werken en allerlei thema’s bespreekbaar te maken. Dit kan gaan over ons gezondheidsbeleid, verkeersveiligheid, opvang,… We spreken dus niet enkel de activiteiten, maar er wordt ook geluisterd naar algemene opmerkingen van ouders en/of de school om die dan op een positieve manier op te lossen.
Iedereen die begaan is met de school kan bij ons met hun vraag terecht en wij kunnen hen hierbij in contact brengen met de juiste persoon binnen de schoolorganisatie.

Concreet werken wij mee aan volgende zaken:

  • Onthaal van de ouders met een drankje op infoavonden
  • Kraampje tijdens Schelle jaarmarkt
  • Bezoek van de Sint op school
  • Neuzeke Rood
  • Lente-ontbijt
  • Grootoudersfeest
  • Traktatie verkeersweek
  • Maaltijd op school
  • Schoolfeest
  • Receptie voor ouders en leerlingen van de 3de kleuterklas en 6de leerjaar

Heel wat van deze activiteiten brengen dus “centjes” op, die wij met veel plezier gebruiken om de activiteiten op school financieel en organisatorisch mee te ondersteunen. Denk maar knutsel- en speelmateriaal, kleuterfietsjes, snoepgoed Sinterklaas, sport- en spelactiviteiten, beloning verkeersweek, inrichting speelplaats…

Kortom,
Alles wat we doen, komt op één of andere manier ten goede van alle kinderen op de school.

Wil je ons een handje helpen?

Als u zin hebt om zich aan te sluiten bij onze oudervereniging of om een handje toe te steken, dan kan u steeds contact opnemen met de school en informeren wanneer er een vergadering gepland is of u vindt de datum terug in het Snuffelnieuws.
U kan ons ook contacteren per mail op volgend adres: ovg.deklim@outlook.com

Naast onze leden zijn er nog heel wat mensen, zijnde (groot-)ouders, tantes, nonkels,…, die zich vrijwillig inzetten voor onze school. Denk maar aan chauffeurs, begeleiders tijdens uitstappen, fruitschilmoekes en –vakes,…

Eender welke hulp betekent héél veel voor onze school!

Iedereen is van harte welkom, want extra leden zorgen voor meer inspiratie, lichter werk en meer plezier.


Dagelijks bestuur

Kristof Van Landeghem, voorzitter
Jentl Van der Beeken, ondervoorzitter
Wendy Steenackers, penningmeester

Levensbeschouwelijke vakken

U kunt uw kinderen inschrijven bij het begin van het schooljaar voor één van de zeven levensbeschouwelijke vakken: Rooms Katholieke Godsdienst, Islamitische Godsdienst, Protestantse Godsdienst, Israëlitische Godsdienst, Orthodoxe Godsdienst, Anglicaanse Godsdienst en Niet-confessionele Zedenleer. De 2 meest gevolgde vakken in onze school zijn RKG en N.C.-Zedenleer:

RKG:
In de cursus RKG wordt het nieuwe leerplan gevolgd. In het basisonderwijs wordt gewerkt aan een rustig sensibiliseren via de TOV-handleiding met verhalen , kijkplaten, bijbelverhalen, rollenspelen, leerspelletjes, gebed en zang. Het nieuwe leerplan plaatste de Eerste Communie in het tweede leerjaar. Meer informatie over deze gebeurtenis wordt u meegedeeld door “De Parochiale Werkgroep Eerste Communie”. De vormselviering gebeurt parochiaal, leerlingen van buiten de Schelse parochies dienen contact op te nemen met hun eigen parochiale werkgroep. De voorbereiding in de Schelse parochies duurt 2 jaar, neemt een aanvang in het vijfde leerjaar en wordt ‘Kring 11’ genoemd. Info en inschrijvingen tijdens tijdens de info-avond in het begin van het schooljaar. In het zesde leerjaar heet deze vormselwerking ‘Kring 12’ en omvat en aantal avonden in kleine groepen.

Niet-confessionele Zedenleer:
Niet-confessionele zedenleer is een levenshouding. Deze levenshouding gaat uit van de mens en niet van een goddelijk wezen. Niet-confessionele zedenleer gaat uit van vrij onderzoek. Vrijzinnigen willen alles onbevangen en objectief kunnen onderzoeken en in vraag stellen. Je kan zonder wiskunde een carrière opbouwen, je kan zonder talen je eigen weg maken in het leven. Je kan echter nooit zonder een eigen levenshouding. Niet-confessionele zedenleer laat alle kinderen en jongeren aan het woord komen in een klasomgeving waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen ook voor zijn of haar mening durft uit te komen.

Islam:
Missie: bijdragen aan een interpretatie van de godsdienst, die respect voor de mens en
mensenrechten, vrije mening, vrijheid, ethiek en cultureel erfgoed centraal stelt.
Visie: zorgen voor de ontwikkeling van individuen die het leven juist kunnen beoordelen, die
oplossingen kunnen bedenken voor de dagdagelijkse problemen, die een betere integratie in de
leefomgeving kunnen verwezenlijken en die andersdenkenden respectvol benaderen

Seizoensfeestjes

Binnen onze werkgroep “seizoensfeestjes” organiseren we verschillende seizoensgebonden activiteiten doorheen het schooljaar. De toppers die elk jaar terugkomen zijn Sinterklaas (i.s.m. de oudervereniging) en carnaval. Tijdens deze activiteiten willen we dat kinderen zich amuseren. We toveren graag een lach op hun gezicht.

Samen zorgen we voor leuke aankleding van de school(poort) naargelang het thema. Zo zetten we ons in om een aangename sfeer in onze school te creëren.

Evenementen

Onder het motto: “De boog moet niet altijd gespannen staan…..”, kan er stoom afgelaten worden op onze fuif!

Op #FEEST! staan de benen niet stil, worden er vele liedjes professioneel meegezongen en is de sfeer uitermate top! Ouders, leerkrachtenteam, familie en sympathisanten ontmoeten elkaar in feestmodus…..dat heeft geen verdere verduidelijking nodig 😉

Hou alvast de datum in het oog!


Op school is het alle dagen feest, maar het is maar één dag per jaar ons SCHOOLFEEST!

Die dag staan de poorten open voor groot en klein. Alle kleuters, leerlingen en hun ouders, broers, zussen, familie, vrienden, buren zijn welkom….

Het ganse team van leerkrachten, directie, poetsploeg en bureel zorgen samen met de helpende handen van de oudervereniging voor een gezellige boel. Een rijk aanbod van sfeer en gezelligheid, een gloed van ambiance en pret worden aangevuld met een ruime keuze aan eten en drank. Het enige dat we niet plannen die dag, is het weer….gelukkig kunnen wij steeds blijven rekenen op grootse opklaringen!

Je leest het: er is geen reden om die dag rustig thuis te blijven. Noteer tijdig de datum zodat je erbij bent!! Tot dan!


Wanneer de lente al eens komt piepen van achter een hoekje, springen de leerkrachten en de oudervereniging vroeg uit de veren voor het jaarlijkse lente-ontbijt. Ze toveren de turnzaal om tot een gezellige eetgelegenheid en bieden u een heerlijke ontbijt aan tegen zeer democratische prijzen. Aan mooi versierde tafels kunt u gezellig keuvelen met vrienden en familie. Een glaasje bubbels erbij en jouw zondag kan niet meer stuk!


Neuzeke Rood is een wintermarkt met tal van fijne attracties! Laat je vanaf 16u warm ontvangen aan onze schoolpoort, neem een kijkje in de turnzaal waar tal van workshops en kraampjes op jou wachten. De kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen.
Buiten kan je rond het kampvuur genieten van een lekkere hap en drank terwijl dansende en zingende leerlingen, op het podium, je hart verwarmen.
Zing luidkeels mee met “Neuzeke Rood Zingt” en laat een toffe foto van jezelf en je familie/ vrienden maken in de Twinkle Booth. De opbrengst van deze photobooth gaat elk jaar naar een goed doel. Neuzeke Rood maakt van jouw vrijdagavond in december een onvergetelijke avond! Breng zeker wat vrienden en familie mee!

Wij pesten niet!

“FEELGOOD” is de naam van onze anti-pestwerkgroep. De naam vertelt eigenlijk wat ons hoofddoel is: we streven naar een plek – de school – waar elk kind zichzelf en anderen aanvaardt en zich gelukkig voelt, kortom zich GOED voelt. Als een kind zich goed voelt, brengt dit heel wat positieve effecten teweeg. Ze zullen meer in zichzelf geloven, liever naar school komen, sneller vriendjes maken,… Dit is erg belangrijk voor hun persoonlijke ontplooiing. Om dit doel te kunnen bereiken, ondernemen en organiseren we verschillende activiteiten om pesten tegen te gaan en te voorkomen. Bijvoorbeeld: de geheime vriendjesweek, anti-pestcinema, anti-pestcontract, dansen van de move tegen pesten, samenwerkingsspelen,… Tijdens de ‘Vlaamse Week tegen Pesten’ doen we ook elke dag een activiteit waarbij de leerlingen moeten samenwerken, dit om het teamgevoel te versterken. Na het uitvoeren van elke opdracht, krijgen ze een beloning. Elke activiteit die we ondernemen doorheen het jaar, wordt gekoppeld aan een bepaald onderwerp dat die periode in de kijker staat. Ieder jaar staan er drie onderwerpen in de kijker. Verschillende thema’s komen aan bod. We hopen op deze manier- en door allen ons steentje bij te dragen – de tijd in de klas en op de speelplaats voor iedereen fijn en aangenaam te maken!

Klasblogs

Sommige klassen hebben een blog waarop ze graag foto’s en weetjes delen. Anderen posten hun foto’s op GIMME.

Hier alvast enkele adressen:

K1: https://gbsdeklim-bubbelsenspetters.webnode.be/

K2: https://gbsdeklim-deknetters.webnode.be/

K3: https://gbsdeklim-deknallers.webnode.be/

L3: https://gbs-de-klim-3de-leerjaar.webnode.nl/

L5: https://gbsdeklim-vijfde-leerjaar.webnode.be/

GBS

De Klim

Contact