Scholengemeenschap sOm (Samen Onderwijs Maken)

Samen met leerlingen, leerkrachten, ouders, directies en schoolbesturen kwaliteitsvol en hedendaags Onderwijs Maken.
‘Een samenwerking tussen scholen met een boeiend pedagogisch project en teams met een passie voor leren‘.

In een duurzame samenwerking bouwt sOm aan een sterke, zorgzame werking binnen haar onderwijs, waardoor ieder kansen krijgt door te groeien in een steeds veranderende maatschappij. sOm bewaakt haar onderwijskwaliteit door te bouwen op onderwijsinzichten, functioneel inzetten van infrastructuur en het implementeren van technologische innovaties.

In het kwaliteitsvol onderwijs dat sOm biedt, heeft ze oog voor de leernoden van elk kind. sOm versterkt, faciliteert en geeft richting aan haar scholen bij de verdere ontwikkeling van hun identiteit en bij de optimalisering van interne kwaliteit en externe profilering.

sOm tracht deze uitdagingen te realiseren door een inspirerend personeelsbeleid te voeren. Hierin heeft zij aandacht voor de professionalisering, de eigenheid, de talenten en het welbevinden van elk teamlid.

Een heldere communicatie, transparantie en vertrouwen werken als hefboom voor een constructieve werking binnen onze scholengemeenschap.

Volgende scholen maken delen uit van onze sOm:

De Regenboog Hemiksem
Het Klaverbos Hemiksem
Cade Aartselaar
TerDoelhagen Rumst
Eikenlaar Rumst
De Klim Schelle

Seizoensfeestjes

Binnen onze werkgroep “seizoensfeestjes” organiseren we verschillende seizoensgebonden activiteiten doorheen het schooljaar. De toppers die elk jaar terugkomen zijn Sinterklaas (i.s.m. de oudervereniging) en carnaval. Tijdens deze activiteiten willen we dat kinderen zich amuseren. We toveren graag een lach op hun gezicht.

Samen zorgen we voor leuke aankleding van de school(poort) naargelang het thema. Zo zetten we ons in om een aangename sfeer in onze school te creëren.

Evenementen

Onder het motto: “De boog moet niet altijd gespannen staan…..”, kan er stoom afgelaten worden op onze fuif!

Op #FEEST! staan de benen niet stil, worden er vele liedjes professioneel meegezongen en is de sfeer uitermate top! Ouders, leerkrachtenteam, familie en sympathisanten ontmoeten elkaar in feestmodus…..dat heeft geen verdere verduidelijking nodig ?

Hou alvast de datum in het oog!


Op school is het alle dagen feest, maar het is maar één dag per jaar ons SCHOOLFEEST!

Die dag staan de poorten open voor groot en klein. Alle kleuters, leerlingen en hun ouders, broers, zussen, familie, vrienden, buren zijn welkom….

Het ganse team van leerkrachten, directie, poetsploeg en bureel zorgen samen met de helpende handen van de oudervereniging voor een gezellige boel. Een rijk aanbod van sfeer en gezelligheid, een gloed van ambiance en pret worden aangevuld met een ruime keuze aan eten en drank. Het enige dat we niet plannen die dag, is het weer….gelukkig kunnen wij steeds blijven rekenen op grootse opklaringen!

Je leest het: er is geen reden om die dag rustig thuis te blijven. Noteer tijdig de datum zodat je erbij bent!! Tot dan!


Neuzeke Rood is een wintermarkt met tal van fijne attracties! Laat je vanaf 16u warm ontvangen aan onze schoolpoort, neem een kijkje in de turnzaal waar tal van workshops en kraampjes op jou wachten. De kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen.
Buiten kan je rond het kampvuur genieten van een lekkere hap en drank terwijl dansende en zingende leerlingen, op het podium, je hart verwarmen.
Zing luidkeels mee met “Neuzeke Rood Zingt” en laat een toffe foto van jezelf en je familie/ vrienden maken in de Twinkle Booth. De opbrengst van deze photobooth gaat elk jaar naar een goed doel. Neuzeke Rood maakt van jouw vrijdagavond in december een onvergetelijke avond! Breng zeker wat vrienden en familie mee!

Wij pesten niet!

“FEELGOOD” is de naam van onze anti-pestwerkgroep. De naam vertelt eigenlijk wat ons hoofddoel is: we streven naar een plek – de school – waar elk kind zichzelf en anderen aanvaardt en zich gelukkig voelt, kortom zich GOED voelt. Als een kind zich goed voelt, brengt dit heel wat positieve effecten teweeg. Ze zullen meer in zichzelf geloven, liever naar school komen, sneller vriendjes maken,… Dit is erg belangrijk voor hun persoonlijke ontplooiing. Om dit doel te kunnen bereiken, ondernemen en organiseren we verschillende activiteiten om pesten tegen te gaan en te voorkomen. Bijvoorbeeld: de geheime vriendjesweek, anti-pestcinema, anti-pestcontract, dansen van de move tegen pesten, samenwerkingsspelen,… Tijdens de ‘Vlaamse Week tegen Pesten’ doen we ook elke dag een activiteit waarbij de leerlingen moeten samenwerken, dit om het teamgevoel te versterken. Na het uitvoeren van elke opdracht, krijgen ze een beloning. Elke activiteit die we ondernemen doorheen het jaar, wordt gekoppeld aan een bepaald onderwerp dat die periode in de kijker staat. Ieder jaar staan er drie onderwerpen in de kijker. Verschillende thema’s komen aan bod. We hopen op deze manier- en door allen ons steentje bij te dragen – de tijd in de klas en op de speelplaats voor iedereen fijn en aangenaam te maken!

GBS

De Klim