Uurroosters + kalender

Buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Schellebel

 • Elke kleuter is een persoontje op zich: met eigen kunnen, kennen en voelen.
 • Er is aandacht voor de totale harmonische ontwikkeling van uw kleuter.
 • We werken met co-teaching in onze kleuterklassen:
 • minstens 2 juffen per leeftijdsgroep:
  • gedeelde verantwoordelijkheid, meerdere ‘ogen op onze rug’
  • klasgroep zit gedurende de dag opgedeeld in minstens 2 groepen, afhankelijk van de specifieke noden, interesses of niveau
  • variatie aan juffen zorgt voor: bredere uitwerking van thema’s, kleuters vinden sneller aansluiting bij een juf, interesse en kritisch denken zorgt voor alertheid bij het plannen en opstellen van activiteiten, kennis delen, durven nadenken over de onderwijspraktijk
  • terwijl 1 juf bezig is met een groepje kleuters, kan een andere juf mee genieten van het spelen met de kleuters: eten van zelfgemaakte ‘soep’ in het poppenhuis, samen een moeilijke puzzel maken, gezelschapsspelletjes spelen,….
  • één ‘kijk op een kleuter’ komt vanuit verschillende ooghoeken
  • we kunnen sneller inspelen op de noden van de kleuters: een lach en traan ontsnappen ons minder makkelijk.
  • de groep van de instappers en eerste kleuterklas kleuters zit, afhankelijk van hun noden, apart of gemengd. Een afzonderlijk kleuterblokje zorgt voor vele mogelijkheden naar gezamenlijke of aparte activiteiten en momenten.
 • verscheidenheid binnen de groep kleuters:
  • kleuters leren van en met elkaar
  • differentiatie is makkelijker te organiseren: kleuters dagen zichzelf en anderen uit
  • zelfstandigheid gaat vlotter
  • kans om zichzelf te mogen zijn en anderen te leren kennen en respecteren zoals ze zijn.
 • openheid in de klaslokalen:
  • er kunnen meerdere speel- en werkhoeken voorzien worden zodat het aanbod ruimer wordt
  • kleuters gaan op pad in de ruimte: er is voor iedereen wel een plekje! Van rustige hoek tot constructie-, beweeg-, denk- en knutselhoek. Regelmatig een andere invulling van bepaalde hoeken zorgt voor blijvende interesse.
 • extra’s in ons pakket:
  • een turnjuf voor de kleuterschool afzonderlijk
  • een juf die instaat voor het voorbereidend schrijven en de algemene ontwikkeling van de motoriek (bodymap)
  • zorgcoördinator specifiek voor de kleuters
  • jaarlijks grootouderfeest, mama- en papa dag (opgedeeld over de kleuterschool)
  • onze jongste kleuters komen ’s ochtends naar de klas, spelen en eten afzonderlijk. Enkel de middag- en namiddag speeltijd is met alle kleuters samen.
 • SAMEN maken we school: de kleuters, ouders, het kleuter- en zorgteam en directie zijn samen belangrijke schakels! Respect voor en naar elkaar werkt -> wij staan open voor vragen, opmerkingen of gewoon een praatje. Spring gerust binnen om te komen kijken, vragen te stellen of neem contact op met de directie of het secretariaat.

Schoolwerking -en reglement

Klik hier om het schoolreglement (September 2023) te lezen

Oudervereniging

Wie zijn we?

Onze oudervereniging bestaat uit een groep gemotiveerde (groot-)ouders en helpende handen die wil helpen bouwen aan kwaliteitsvol onderwijs ten bate van alle kinderen door een actieve samenwerking met onze school.

Wat doen we?

Samen met de directie en leerkrachten (die hun team vertegenwoordigen) zitten wij maandelijks een keertje samen en proberen wij ideeën en projecten uit te werken en allerlei thema’s bespreekbaar te maken. Dit kan gaan over ons gezondheidsbeleid, verkeersveiligheid, opvang,… We spreken dus niet enkel de activiteiten, maar er wordt ook geluisterd naar algemene opmerkingen van ouders en/of de school om die dan op een positieve manier op te lossen.
Iedereen die begaan is met de school kan bij ons met hun vraag terecht en wij kunnen hen hierbij in contact brengen met de juiste persoon binnen de schoolorganisatie.

Concreet werken wij mee aan volgende zaken:

 • Onthaal van de ouders met een drankje op infoavonden
 • Kraampje tijdens Schelle jaarmarkt
 • Bezoek van de Sint op school
 • Neuzeke Rood
 • Grootoudersfeest
 • Traktatie verkeersweek
 • Maaltijd op school
 • Schoolfeest
 • Receptie voor ouders en leerlingen van de 3de kleuterklas en 6de leerjaar

Heel wat van deze activiteiten brengen dus “centjes” op, die wij met veel plezier gebruiken om de activiteiten op school financieel en organisatorisch mee te ondersteunen. Denk maar knutsel- en speelmateriaal, kleuterfietsjes, snoepgoed Sinterklaas, sport- en spelactiviteiten, beloning verkeersweek, inrichting speelplaats…

Kortom,
Alles wat we doen, komt op één of andere manier ten goede van alle kinderen op de school.

Wil je ons een handje helpen?

Als u zin hebt om zich aan te sluiten bij onze oudervereniging of om een handje toe te steken, dan kan u steeds contact opnemen met de school en informeren wanneer er een vergadering gepland is of u vindt de datum terug in het Snuffelnieuws.
U kan ons ook contacteren per mail op volgend adres: ovg.deklim@outlook.com

Naast onze leden zijn er nog heel wat mensen, zijnde (groot-)ouders, tantes, nonkels,…, die zich vrijwillig inzetten voor onze school. Denk maar aan chauffeurs, begeleiders tijdens uitstappen,…

Eender welke hulp betekent héél veel voor onze school!

Iedereen is van harte welkom, want extra leden zorgen voor meer inspiratie, lichter werk en meer plezier.


Dagelijks bestuur

Kristof Van Landeghem, voorzitter
Jentl Van der Beeken, ondervoorzitter
Wendy Steenackers, penningmeester

Karima (mama van Zayd)
Karima (mama van Zayd)
Rena (mama van Bonnie)
Rena (mama van Bonnie)
Wendy (mama van Lexy)
Wendy (mama van Lexy)

Levensbeschouwelijke vakken

U kunt uw kinderen inschrijven bij het begin van het schooljaar voor één van de zeven levensbeschouwelijke vakken: Rooms Katholieke Godsdienst, Islamitische Godsdienst, Protestantse Godsdienst, Israëlitische Godsdienst, Orthodoxe Godsdienst, Anglicaanse Godsdienst en Niet-confessionele Zedenleer. De keuze kunt u bij het begin van elk schooljaar wijzigen. U vraagt dan vóór 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een nieuw formulier aan.

RKG:

De onderwerpen die aan bod komen binnen het vak rooms-katholieke godsdienst sluiten aan bij de werkelijkheid waarin kinderen de dag van vandaag leven en groeien. Vanzelfsprekend wordt ook voldoende aandacht besteed aan leeftijdsgebonden mogelijkheden van kinderen om hen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het levensbeschouwelijk groeiproces. Hoewel het christelijk geloof een belangrijke plaats krijgt binnen de uitgewerkte thema’s, komen ook andere godsdiensten, religies en levensbeschouwingen als bijkomende inspiratiebron aan bod. Kinderen worden in de lessen rooms-katholieke godsdienst uitgenodigd maar niet verplicht om God een plaats te geven in hun leven. Het is de bedoeling dat kinderen na verloop van tijd en met behulp van de inhoud die aangeboden wordt tijdens de lessen zelf ontdekken wat zij waardevol vinden in hun leven, alsook welke inspiratiebronnen voor hen van tel zijn. Voor de voorbereiding op de eerste communie (tweede leerjaar) en het vormsel (zesde leerjaar) kunnen de kinderen terecht bij de parochie. Uiteraard wordt de betekenis van het sacrament van de eucharistie en het vormsel ook tijdens de lessen besproken.

Niet-confessionele Zedenleer:
Niet-confessionele zedenleer is een levenshouding. Deze levenshouding gaat uit van de mens en niet van een goddelijk wezen. Niet-confessionele zedenleer gaat uit van vrij onderzoek. Vrijzinnigen willen alles onbevangen en objectief kunnen onderzoeken en in vraag stellen. Je kan zonder wiskunde een carrière opbouwen, je kan zonder talen je eigen weg maken in het leven. Je kan echter nooit zonder een eigen levenshouding. Niet-confessionele zedenleer laat alle kinderen en jongeren aan het woord komen in een klasomgeving waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen ook voor zijn of haar mening durft uit te komen.

Islam:
Missie: bijdragen aan een interpretatie van de godsdienst, die respect voor de mens en
mensenrechten, vrije mening, vrijheid, ethiek en cultureel erfgoed centraal stelt.
Visie: zorgen voor de ontwikkeling van individuen die het leven juist kunnen beoordelen, die
oplossingen kunnen bedenken voor de dagdagelijkse problemen, die een betere integratie in de
leefomgeving kunnen verwezenlijken en die andersdenkenden respectvol benaderen.

Interlevensbeschouwelijk werken:

Kinderen groeien op in een multiculturele en multireligieuze samenleving. Ze ervaren verschillen tussen zichzelf en anderen op heel wat vlakken. Op school willen we voldoende aandacht hebben voor deze diversiteit. Tijdens de lessen LBV komt daarom ook de levensbeschouwelijke verscheidenheid uitgebreid aan bod. Voor elk leerjaar wordt minstens één maal per schooljaar een interlevensbeschouwelijke lessenreeks voorzien. De leerkrachten van de verschillende levensbeschouwelijke vakken slaan hiervoor de handen in elkaar. Tijdens deze lessenreeks kan en mag de eigenheid van elke levensbeschouwing naar voren komen. We hebben hierbij respect voor elkaars visie en staan open om meer te weten te komen over de ander. Door kennis te maken met een aantal verhalen en rituelen uit verschillende levensbeschouwingen, durven we ook onze eigen tradities in vraag stellen. We leren niet alleen over maar ook van elkaar.

Meerdaagse uitstappen

Leeruitstappen en schoolreizen

Om de betrokkenheid te verhogen, brengen we de kinderen in contact met de werkelijkheid. Er worden vele uitstappen georganiseerd. Op het einde van het schooljaar gaan de kinderen van het eerste leerjaar een dag op schoolreis. De andere klassen gaan op meerdaagse uitstappen in de loop van het schooljaar.


Kleuterschool en 1ste leerjaar:

Onze kleuterschool en 1ste leerjaar gaan niet op meerdaagse uitstap. Ze verkopen echter wel koekpakketten in april. Met deze opbrengst kopen ze leuk materiaal voor de kinderen.


Zeeklassen 2de leerjaar:

Ieder jaar trekt het tweede leerjaar erop uit naar de Belgische kust. Leven als zeerovers en piraten bevalt hen maar al te goed. Ze verblijven in een complex aan zee onder begeleiding van een ervaren leerkrachtenteam. De prachtige hoge duinen worden erg geapprecieerd door de tweedejaartjes. Ze leren er veel bij over de duinen, de zee, de dieren en bouwen er heuse zandkastelen.

De leerlingen verkopen zeevruchten en snoep om deze uitstap te sponsoren. Dit doen ze van november tot en met de voorlaatste week van december.


Openluchtklassen 3de leerjaar:

Het derde leerjaar gaat elke jaar op openluchtklassen! We logeren dan in De Horizon in Bredene en leven enkele dagen in ‘open lucht’.

Dat houdt in dat we zoveel mogelijk (sportieve) activiteiten buiten organiseren.

De leerlingen vertoeven zoveel mogelijk buiten op het strand, op de verschillende speeltuinen en de sportvelden op het domein.

Onze derdeklassers kunnen die week dus heel wat energie kwijt.

De leerlingen verkopen chocoladepakketten van Côte d’Or om deze uitstap te sponsoren. Dit doen ze in februari.


Boerderijklassen 4de leerjaar:
In het vierde leerjaar trekken we met de klas naar de boerderijklassen. Een weekje leven op het platteland… één worden met de natuur en de dieren. Koeien melken, lammetjes met een papflesje voeden, dieren verzorgen, een stropop knutselen, confituur en choco maken, de tractor wassen… en nog veel, veel meer! Op onze boerderijklassen leren de kinderen alle kneepjes van de boerenstiel!

De leerlingen verkopen wafels om deze uitstap te sponsoren. Dit doen ze vanaf de laatste week van december tot en met januari.


Bosklassen 5de leerjaar:

Via de geïntegreerde werkperiode verwerven de kinderen kennis en inzicht in zichzelf, in hun omgeving en in hun relatie tot die omgeving, zij verwerven vaardigheden om in interactie te treden met of in te grijpen in die omgeving. Zij worden gestimuleerd tot een positieve houding en engagement ten aanzien van zichzelf en hun omgeving. Tevens levert deze gwp een belangrijke bijdrage bij het zoeken naar mogelijkheden om onze leerlingen op weg te zetten naar een actieve benadering van de eigen leefwereld, ongeacht leeftijd, begaafdheid, herkomst of sociale omstandigheden. De interactie tussen kind en omgeving resulteert in blijvende aandacht voor zowel de individuele, de sociale als de maatschappelijke dimensie. Door binnen het raam van dit pedagogisch-didactisch project te zoeken naar concrete antwoorden op vragen van de leerlingen, in de domeinen natuur, techniek, mens, maatschappij, tijd, ruimte en verkeers-en mobiliteitseducatie, wordt de ingewikkelde wereld geordend en leert de leerling er zelf kritisch zijn weg in te zoeken.

Voor de uitvoering van deze bosklassen kozen wij voor een gerenoveerde oude molen, gelegen in de regio van La Roche-en-Ardenne. Het domein ligt aan de rand van het bos. Het Molenhuis voorziet in zijn eigen energie door gebruik te maken van een kleinschalige waterkrachtcentrale. De rivier, La Belle Meuse, zorgt voor voldoende krachten. Ook wordt het afvalwater gezuiverd en teruggegeven aan de rivier. Voor de verwarming maken ze gebruik van houtkachels. Het hout hiervoor dien je zelf te verzagen. Het aangrenzende bos strekt zich uit over een zeer grote oppervlakte. Veel wandelingen doorkruisen dit bos en de toegang is vrij. De stad La Roche is vlakbij, evenwel zonder de nadelige gevolgen hiervan te voelen.

Onze leuze: “op bosklassen = …”

 • Studie en observatie
 • Wandelen
 • Klimmen en klauteren
 • Sporten
 • Ontspannen
 • Leren leven in groep
 • Werken aan muzische activiteiten

De leerlingen organiseren een wandel -of fietsrally en verkopen wijn om deze uitstap te sponsoren. Dit doen ze in september.


Sneeuwklassen 6de leerjaar:

Op sneeuwklassen gaan, is een traditie sinds 1971. Toen stond het vooral in het teken van gezondheid, gezonde lucht en bewegen, wat ook nu belangrijke peilers blijven. Het aantal doelen uit het leerplan waaraan gewerkt of aandacht aan besteed wordt, is enorm. Geen enkele andere activiteit of project komt nog maar in de buurt wat het realiseren van doelen betreft. Het contact met een andere cultuur en omgeving is enorm verrijkend. Het feit dat men in het buitenland zit, ver van mama en papa, zorgt ervoor dat de kinderen weten dat ze enkel op zichzelf, de groep en de begeleiding kunnen terugvallen en dat ze daar ook naar handelen. Vele kinderen (en ouders) ontdekken de bergen en vinden er later een gedroomde vakantiebestemming. Het Mauterndorfweekend (sponsoring) doet een dynamiek ontstaan in de relatie tussen de ouders onderling en tussen de leerkrachten en de ouders, die enorm waardevol is. Kinderen leren elkaar op een andere manier kennen en ook de leerkrachten krijgen een heel andere kijk op hun leerlingen. Geen enkel kind moet thuis blijven om financiële redenen, problemen op dat vlak worden altijd opgelost!

De leerlingen verkopen tapa’s en organiseren een Mauterndorfchalet in oktober (tijdens de jaarmarkt). In november of december is er een heus Mauterndorfweekend om deze uitstap te sponsoren.

GBS

De Klim